Aktuálně

Od 11. května

se otvírají :

venkovní prostory restaurací, kadeřnictví, holičství, manikury, pedikury, masáže, kosmetické služby

velká obchodní centra bez gastronomických služeb a dětských koutků

muzea, galerie, kina, divadla ap. do 100 osob a bez občerstvení

ZUŠ a střediska volného času do 15 osob

mohou se konat :

svatby a bohoslužby do 100 osob

sportovní akce do 100 osob

do školy mohou nastoupit

žáci a studenti posledních ročníků - příprava na zkoušky, do 15 osob

studenti VŠ - do 15 osob

 

Místní knihovna je pro čtenáře opět otevřena v obvyklém čase - pondělí od 17.30 do 18:30

S platností od 1.5.2020 bude obnoven prázdninový provoz veřejné linkové autobusové dopravy, která je objednávána Pardubickým krajem a je zahrnuta do systému IDS IREDO  (vč. víkendové dopravy).

Nouzový stav prodloužen do 17.května

Od 27.dubna se otevírají :

Provozovny do 2 500 m2 včetně turistických informačních center, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000m2

Autoškoly

Posilovny a fitness centra a tělocvičny bez využití zázemí (sprchy, šatny).

Knihovny

Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory)

Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) - individuální aktivity pro studenty vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury

Otevření nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (dále jen „NZDM“) a sociálně aktivizačních služeb (dále jen „SAS“) pro rodiny s dětmi v terénní formě v bezkontaktní podobě. Bezkontaktní podoba terénní formy těchto sociálních služeb je poskytována v případě poskytování vybraných základních činností zajišťujících potřeby klienta bez přímého vzájemného kontaktu pracovníků poskytovatele a klienta. Jedná se především o případy, kdy jsou pro zajištění těchto potřeb klientů využívány elektronické (email, videokonferenční hovory, sociální sítě apod.), telefonické, distanční (zásilková služba, donášková služba, pošta, apod.), nebo jiné analogické služby.

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020

ruší zákaz volného pohybu osob

 1. nařizuje
 2. a) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti,výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,
 3. b) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci,a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénkaapod. alespoň 10 metrů
 4. c) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:
 5. bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,
 6. v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 7. účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 8. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 9. duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm, délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy(kliky, lavice apod.),
 10. je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor; stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
 11. d) pro účast na spolkové činnosti, aby byla dodržována následující pravidla– zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob, mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry,bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Uvolňování vládních opatření

Školy a školská zařízení

pondělí 20. dubna

 • Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) - individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury

Obchody a služby

pondělí 20. dubna

 • Řemesla s provozovnou
 • Farmářské trhy
 • Autobazary a autosalóny
 • Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR a MV ČR)
 • Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek

 

Pokud byste potřebovali desinfekci, uvádíme odkaz na seznam certifikováných firem, které ji vyrábí :

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ceske-firmy-nove-vyrabi-dezinfekcni-prostredky-na-ruce-podle-receptury-doporucene-who---253606/

 

 

Nouzový stav prodloužen do 30. dubna

Od 9. dubna se otevírají hobbymarkety,prodejny stavebnin a stavebních výrobků,železářství,prodej a servis jízdních kol. Ve všech otevřených prodejnách nařízena přísná hygienická opatření.

7. 4. 2020 -

Vláda povolila všem individuálním sportovcům, že nemusejí v přírodě a na venkovních sportovištívh nosit roušky, musí dodržovat odstup od ostatních 2m.Také se otevírají sběrny a kompostárny.

Vláda s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod

do 12. dubna 2020

zakazuje

všem osobám volný pohyb na území celé České republiky s výjimkou :

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

e) cest zpět do místa svého bydliště,

f) pohřbů;

 

Upravené jízdní řády a aktuální informace naleznete na internetové adrese: www.portal.idos.cz

nebo na call centru OREDO tel.: 491 580 333

Připravili jsme PODNIKATELSKOU POHOTOVOST

Vážení podnikatelé. Ekonomická situace bude pro některé z vás náročná a je nutné vám pomoci. Služba je určena pro každého podnikatele, který potřebuje s něčím poradit v souvislosti s aktuální koronavirovou situací.

Pokud podnikáte a potřebujete s něčím pomoct, tak tuto službu určitě využijte. Více informací na webu www.p-pink.cz/koronavirus-podnikatelska-pohotovost

Mgr. Hana Štěpánová

telefon: 0420 466 026 251

mobil: 723 249 667

hana.stepanova@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.

 

 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví :

Kapacity výrobců jednorázových roušek jsou nedostatečné.Proto by lidé bez klinických příznaků neměli používat jednorázové lékařské roušky nebo respirátory, ale látkové - pratelné, aby těchto prastředků bylo dost pro ty, kteří je opravdu potřebují.

Od středy 25.3. se mění doba vyhrazená pro nakupování seniorů v obchodech nad 500m2 : 8:00-10:00. V menších obchodech stačí, dát jim přednost.

Stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19

a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami.

 

Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

 

20. 3. 2020 - Bavlněné roušky

V obchodě U Kovářú jsou pro Vás k dispozici bavlněné roušky. Vezměte si je, ať máte možnost je vyměňovat a prát.V případě potřeby volejte 724 089 586, roušky Vám doneseme.

Vláda lidem nad 70 let se doporučuje, aby zůstali doma a vycházeli pouze za nezbytným lékařským ošetřením, nákupem potravin a léků.

Nákupy ovšem může  opatřit někdo jiný.

Pokud Vám nemá kdo nakoupit, rádi Vám tuto službu poskytneme - volejte 724 089 586

MUDr. Jitka Švábová

Z důvodu nastálé krizové situace budou od 17.3.2020 tyto organizační změny v
ordinační době.

Všichni nemocní ( z Litomyšle i z Morašic) budou ošetřování v Morašicích.
Zdraví ( z Litomyšl i z Morašic) - poradna a školní prevence bodou
ošetřováni v Litomyšli.
Jde nám o to striktně oddělit nemocné od zdravých.

Po : 7-10 nemocní - Morašice 13-15 nemocní - Morašice
UT : 7-10 nemocní - Morašice 13-15 prevence - Litomyšl
ST : 7-10 nemocní - Morašice 13-15 nemocní - Morašice
ČT : 7-10 poradna - Litomyšl 13-15 nemocní - Morašice
Pá : 7-10 nemocní - Morašice 13-15 nemocní- Morašice 

Máte  možnost obrátit se na Krajskou Linku důvěry Ústí nad Orlicí, jež je schopna NONSTOP poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci na telefonním čísle 465 52 42 52, nebo na e-mailové adrese: napis@linkaduveryuo.cz. Linka důvěry může být první záchytnou pomocí pro člověka v jakékoliv nesnadné chvíli. Její výhodou je snadná dostupnost a anonymita.

 

MUDr. Zahnášová

Vzhledem ke zvyšujícímu se riziku nákazy koronavirem budeme od 17.3.2020 až do odvolání ordinovat v nouzovém režimu.

Pondělí 7-10 Nové Hrady, 11-14 Lubná

Úterý 7-10 Sebranice, 11-14 Nové Hrady

Středa 7-10 Nové Hrady, 11-14 Lubná

Čtvrtek 7-10 Sebranice, 11-14 Nové Hrady

Pátek 7-10Nové Hrady, 11-14 Lubná

Nebudeme provádět odložitelné výkony – prohlídky preventivní, pracovní, výpisy, zbrojní průkazy, očkování apod.

Předpis léků pouze elektronicky, pracovní neschopnost lze též vystavit a ukončit elektronicky.

Před návštěvou v naší ordinaci nás vždy telefonicky kontaktujte, akutní a zhoršené stavy objednáme na určitý čas.

Odběry krve budeme provádět po domluvě.