Obec Chotovice

Přejít na obsah
Obec Chotovice
Obecní úřad
SDH Chotovice
Kontakt
Chotovice čp. 30
 
• mobil: +420 724 089 586

<div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-family:;" sans-serif;"="" helvetica,="" arial,="" ce",="" "helvetica="" arial=""> • e-mail: obec@chotovice.info

 

O znaku obce

Návrh znaku a praporu obce Chotovice ...
 
(Autor návrhu: Mgr. Oldřich Pakosta)
 
 
 
Z dějin obce:
Ves Chotovice u Litomyšle náležela v roce 1142 cisterciáckému sedleckému klášteru; v listině litomyšlského biskupa Jana, řečeného Loucký, z roku 1350 se ves uvádí ve tvaru Kothowiez. Gotický kostel sv. Prokopa v Chotovicích byl již ve 14. století farním; roku 1677 byl kostelem filiálním s příslušností k Novým Hradům. V roce 1559 postoupil český král Ferdinand I. Habsburský ves Chotovice novohradskému panství, které v témž roce prodala královská komora Janu Žateckému z Weikersdorfu (též z Vejkrštorfu). Součástí panství Nové Hrady byla ves Chotovice do zániku patrimoniální správy v roce 1848. V letech 1850 -1960 byla obec Chotovice součástí politického a soudního okresu Litomyšl, v letech 1960 – 2002 okresu Svitavy; v současnosti je součástí Pardubického kraje.
 
Podle Antonína Profouse byl vytvořen název Chotovice od označení ves lidí Chotových (příjmení Chot, Chota, resp. Chotek).
 
Znakové privilegium nebylo vsi Chotovice nikdy vydáno. Vyobrazení symboliky obce Chotovice se dochovala na otiscích razítek, na nichž shledáváme postavu opata Prokopa, českého zemského patrona, zakladatele sázavského kláštera; světec je zobrazen jako řeholník s berlou a se spoutaným ďáblem u nohou. Při zpracování návrhu obecní symboliky je nutné tuto skutečnost respektovat. Inspirovat se lze rovněž symbolikou první známé chotovické vrchnosti, jíž byl cisterciácký sedlecký klášter; ten užíval ve znaku modrý štít posetý zlatými francouzskými liliemi a na něm pětkrát modro-zlatě kosmo dělený štítek s červeným lemem. Využít lze případně symboliku vrchnosti novohradského panství z roku 1559, ve kterém se Chotovice staly jeho součástí. Touto vrchností byl Jan Žatecky' z Vejkrštorfu, který užíval ve znaku vlevo obráceného zlatého lva ve skoku s červenou střelou v tlapách. Jelikož nelze vyobrazit ve znaku sv. Prokopa realisticky, je nutné jej nahradit zástupným
atributem, jimž mohou být — opatská berla, kniha, kříž, /spoutaný ďábel/, (laň, důtky, model kostela, světlo na světcově dlani). Z těchto atributu lze v návrhu znaku a praporu prakticky užít pouze některé, a to opatskou berlu, knihu a kříž. V návrhu znaku obce Chotovice budou použity tinktury — zlatá, stříbrná, červená a modrá.
 
Blason návrhu znaku obce Chotovice je následující:
polcený španělský štít, v právě červené půli zlatá berla, levá půle pětkrát modro-zlatě pokosem dělená.
polcený španělský štít, v pravé červené půli stříbrný kříž, levá půle pětkrát modro-zlatě pokosem dělená.
pošikem dělený štít, v horní části zlatá berla se stříbrným sudariem, dolní část pětkrát modro-zlatě pokosem dělená.
 
 
S ohledem na blason znaku obce /tj. na tinktury a erbovni figura) a v souladu s obecně platnými pravidly vexilologie, lze vytvořit návrh praporu obce Chotovice, přičemž navrhuji užití jednoduchého praporu, vycházejícího pouze z tinktur znaku. V návrzích praporu tak budou užity barvy žlutá, bílá, červená a modrá.
 
Návrh praporu obce Chotovice je následující:
 
pokosem dělený list praporu; v žerd'ové části tři červeno žluté kosmé pruhy, ve vlající části pět modro-žlutých kosmých pruhů. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
list praporu dělený do osmi pruhů — červeného — bílého — červeného —modrého — žlutého — modrého — žlutého — modrého v poměru 1,5 : 1 : 1,5 : 0,8 : 0,8 : 0,8 : 0,8 : 0,8. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
list praporu dělený do osmi svislých pruhů — červeného žlutého —červeného — modrého — žlutého — modrého — žlutého modrého 6 šířky k délce listu v poměru 2,5 : 1 : 2,5 : 1,2 : 1,2 : 1,2 : 1,2 : 1,2. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
 
 
Heraldické znaky obce ...
 
Znak obce Chotovice
Španělský štít pětkrát modro-stříbrně dělený, vprostřed červený kůl a na něm zlatá berla se stříbrným sudariem
 
 
Prapor obce Chotovice
 
List praporu dělený do pěti pruhů - modrého - bílého - modrého - bílého - modrého v poměru 1,6 :  1,6 : 1,6 : 1,6 : 1,6, v prostřed listu svislý čevený pruh o šířce 1/4 délky listu a vněm žlutá berla s bílým sudariem.
Aktuality z obce

20. září 2019

...

9. září 2019

...

22. června 2019

...

17. června 2019

...

25. května 2019

...
Zpravodaj obce
Anketa
Líbí se Vám náš nový kulturní dům?
Ano
Ano
hlasů: 34
Spíše ano
Spíše ano
hlasů: 0
Spíše ne
Spíše ne
hlasů: 0
Ne
Ne
hlasů: 6
Počet hlasujících: 40
Jsem robot:
Napište číslici devět:
Doporučujeme
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2015 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti