Úřední deska on-line

OZV obce Chotovice č 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyvěšeno: od 13. 12. 2021 do 12. 1. 2025
Název dokumentu Formát Velikost

OZV obce Chotovice č1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Vyvěšeno: od 13. 12. 2021 do 12. 1. 2025
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu územního plánu obce Chotovice

Vyvěšeno: od 19. 12. 2021 do 19. 2. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Vyvěšeno: od 16. 12. 2019 do 20. 5. 2028
Název dokumentu Formát Velikost