Úřední deska on-line

Účetní závěrka za rok 2018 - Rozvaha

Vyvěšeno: od 27. 3. 2019 do 27. 6. 2020

Účetní závěrka za rok 2018 - Rozvaha

Název dokumentu Formát Velikost

Účetní závěrka za rok 2018 - Výkaz zisku a ztrát

Vyvěšeno: od 27. 3. 2019 do 27. 6. 2020

 Účetní závěrka za rok 2018 - Výkaz zisku a ztrát

Název dokumentu Formát Velikost

Účetní závěrka za rok 2018 - Příloha

Vyvěšeno: od 27. 3. 2019 do 27. 6. 2020

Účetní závěrka za rok 2018 - Příloha

Název dokumentu Formát Velikost

FIN 2018 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočetu

Vyvěšeno: od 27. 3. 2019 do 27. 6. 2020

FIN 2018 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočetu

Název dokumentu Formát Velikost

Střednědobý výhled 2017-21

Vyvěšeno: od 28. 8. 2017 do 28. 8. 2021

Střednědobý výhled 2017-21

Název dokumentu Formát Velikost