Čarodějnice

Datum: 29. 4. 2019 | Počet fotografií: 5

Do roku 1945 se počet obyvatel pohyboval kolem 320. V tomto roce se řada rodin odstěhovala do pohraničí. Počet obyvatel se stále snižoval až do dnešního stavu, kdy je v obci celkem: 125 obyvatel, z toho: 62 mužů a 63 žen. Z celkového počtu obyvatel je 40 dětí do 15 let.